İslam Akidesi
  İNSANI İSLAM’DAN ÇIKARAN ŞEYLER
 

İNSANI İSLAM DİNİNDEN ÇIKARAN ŞEYLER (NEVAKIZU'L İSLAM)

 

İslam dini ile çelişen on madde vardır.

Tevhid inancına bağlı, dinine düşkün kimselerin her şeyden önce, İslamla çelişen bu maddeleri öğrenmeleri gerekir. Çünkü insanların çoğu bunları bilmemekte ve bu yüzden şirk bataklığına saplandığı halde, hala kendisini hidayet üzere zannetmektedir. Şimdi sırasıyla bu on maddeyi sunalım:

1 - Allah'a ibadette ortak koşmak:

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar." (Nisa: 4/48,116)

"Kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar. Varacağı yer cehennem ateşidir. Zalimler için yardımcı yoktur." (Maide: 5/72)

Allah'tan başkası adına, cinler ve kabirler adına kurban kesmek şirk olan amellerdendir.

2 - Allah ile kendisi arasına aracılar koymak, bunlara dua etmek, bunlardan şefaat istemek, bunlara dayanıp güvenmek. İşte bütün bunlar alimlerin icmaıyla küfür olan amellerdir. (Zümer: 39/3), (Yunus: 10 /18) ayetleri buna örnektir.

3 - Müşrikleri tekfir etmemek, onların kafir olduklarında şüphe etmek, veya onların doğru yolda olduklarına inanmak küfürdür.

4 - Rasulullah (s.a.v)'dan başkasının yolunun Rasulullah (s.a.v)'in getirdiği yoldan daha iyi olduğuna, ya da ondan başkasının hükmünün onun hükümlerinden daha iyi olduğuna inanmak, bunlara bağlanmak küfürdür. Örneğin tağutların koymuş oldukları hükümleri, Rasulullah'ın hükmünden daha değerli ve üstün tutmak gibi.

5 - Allah'ın Kitabı ve Rasulullah (s.a.v)'in sünnetinden herhangi bir şeyi sevmemek veya beğenmemek, bununla amel edilse bile küfürdür.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Bunun sebebi Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır." (Muhammedi 47/9)

6 - Rasulullah (s.a.v)'in getirdiği dinle veya onun mükafat ve ceza olarak bildirdiği şeylerle alay etmek, bunlara karşı tavır almak. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"De ki: "Allah'la, ayetleriyle ve Rasulü'yle mi alay ediyorsunuz? (Boşuna) Özür beyan etmeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz." (Tevbe: 9/65-66)

7 -  Sihir ya da büyü yapmak, göz değmemesi için mavi boncuk ve bunun gibi şeyler takmak. Kim böyle bir şeyi yapar ya da buna rıza gösterirse küfre girer.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"...Biz ancak imtihan (fitne) için gönderildik, sakın (sihir yaparak) küfre girmeyin, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi." (Bakara: 2/102)

8 -  Müslümanları bırakıp, müşriklerin yanında yer almak, müslümanlar aleyhinde müşriklere yardım etmek, onlara destek olmak. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"İçinizden kim onları dost tutar (onların yanında yer alır, velayet yetkisini onlara verir)se, o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez." (Maide: 5/51)

9 -  Kim: "Hızır (as), Musa (a.s)'ın şeriatıyla yükümlü değildi, gerektiğinde onun şeriatı dışında hareket etme serbestisine sahipti. Muhammedi (s.a.v)'in şeriatından da birtakım kimseler, ona uyup uymama konusunda serbesttirler, diledikleri takdirde Muhammed (s.a.v)'in şeriatına göre hareket etmeyebilirler" der ve buna inanırsa, kafir olur.

*AIIah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Kim İslam'dan başka bir din ararsa o ondan kabul edilmeyecektir." (Al-i imran: 3/85)

10 - Allah'ın dinine sırt çevirmek, onu öğrenmemek ve onunla amel etmemek. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz, günahkarlara, yaptıklarının karşılığı olan cezayı vereceğiz."  (Secde: 32/22)

Bir kimse, ister şakayla, isterse korku ve endişeyle olsun, bu on maddeden herhangi birini işlerse kafir olur. Ancak kişi buna gerçekten zorlanmış ve hayati tehlikeyle karşı karşıya bırakılmış ise, yani ortada bir ikrah var ise, işte bu durumda (kalbi imanla dolu olmak şartıyla bunları yaparsa) küfre girmekten kurtulur.

İster ciddi, ister şaka ve ister basit anlamda bir korku sonucu olsun, bu tülleri işlemek çok büyük tehlikedir, işte bu yüzden bir müslümanın görevi, bunlardan kaçınmak, böyle bir duruma düşmekten kendi adına korkmak ve endişe içinde bulunmakdır. Biz Allah'ın gazabını çağrıştıracak ve acıklı azabını getirecek durumlardan yüce Allah'a sığınırız.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Toplam 142287 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
islamakidesi.tr.gg